Daily Archives: ינואר 17, 2016

מחשבות והרהורים. תהליך העבודה על ספר זיכרונות מניעה לחשוב על החיים מחדש

עבודה על סיפור חיים – לחשוב על החיים מחדש

בתהליך כתיבת סיפור חיים – לחשוב מחדש על החיים הדברים שהופכים את הספר סיפור חיים או ספר הזיכרונות שלך למושך לקריאה ולא רק למניין אירועים של חייך כמו ילדות, נעורים, נישואים וכד' היא נקודת המבט שלך על חייך, המחשבה שלך. כי תהליך העבודה על ספר ביוגרפיה מאלץ אותך לחשוב על החיים מחדש. להסביר את העבר …

Read more