Daily Archives: מרץ 13, 2016

הנצחה וזיכרון לדורות - אישה משתטחת על קבר

הנצחה וזיכרון לדורות – תהליך מרפא

לקראת יום הזיכרון – הכובד מציף זה קרה כבר מזמן, אבל הוא כל הזמן אתי. שוק האובדן, השבעה, תקופת האבל. אנשים באים לנחם, הם עוזרים, אחר כך הם הולכים לחייהם, אבל אתי הוא נשאר, הזיכרון נמצא, כל הזמן, וככל שיום הזיכרון מתקרב, הוא מעיב יותר והציפייה מציפה בכובד. הוא כל הזמן אתי כן, אני חיה …

Read more