Daily Archives: מרץ 30, 2016

לקראת יום הזיכרון ספר זיכרון מעוצב בהוצאת מירי ליטווק

ספר זיכרון מעוצב – חברים מספרים על

לקראת יום הזיכרון הזיכרונות חוזרים יום הזיכרון מתקרב והזיכרונות חוזרים, מציפים, מעיבים ביתר שאת. בעצם הם לא עוזבים אף פעם. האנשים הצעירים הולכים וזה מובן וטוב. החברים שלו חיים את חייהם – כך זה צריך להיות, אבל אני נשארת עם הזיכרון. אך יום הזיכרון הוא זמן מיוחד. כולם נזכרים, מצלצלים, באים. או חלקם. אלה הקרובים …

Read more