Daily Archives: מאי 29, 2016

ארון ספרים - כתיבת אוטוביוגרפיה

מה חשוב בכתיבת אוטוביוגרפיה?

"לא, מה פתאום! אוטוביוגרפיה? אני? איזה חיים היו לי? כמו כולם. לא משהו מיוחד". שמעתם תגובה כזאת? אין זה אומר שספר על חייו של אדם שאומר זאת לא יהיה מעניין. ספר אוטוביוגרפיה מרתק הוא לא דווקא תוצאה של תהפוכות ומעשים יוצאי דופן. אנשים רבים שמסלול חייהם היה חריג, כתבו אוטוביוגרפיה משמימות. לעומת זאת, אלה שלאו …

Read more