Daily Archives: ספטמבר 4, 2016

מה חשוב בכתיבת ביוגראפיה - גם השפה היא חשובה

מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה – חשיבות השפה

מה חשוב בכתיבת ביוראפיה – איך מסופרת העלילה? בין אם אתם כותבים ביוגרפיה או רומן, הרבה אנשים חושבים שבסיפור טוב חשובה העלילה, מה קורה. אבל האמת היא שהסיפור הוא טוב כאשר העלילה מסופרת היטב. הסטרוקטורה והטקסטורה בקווים כלליים בכתיבת סיפור, רומן או ביוגראפיה יש שני היבטים עיקריים: סְטְרוּקְטוּרָה וטֶקְסְטוּרה. סטרוּקטוּרה היא מבנה המסופר, התפתחות העלילה. …

Read more