Daily Archives: אפריל 2, 2017

אוטוביוגרפיה נכתבת בשפה אישית

השפה האישית בעבודת הכתיבה – אוטוביוגרפיה

איך נוצרת אותנטיות בכתיבה? אחד המאפיינים שהופכים ספר אוטוביוגרפיה למעניין היא האותנטיות שבכתיבה. האותנטיות מתבטאת בעיקר באופן בו מבוטאים התכנים. כלומר, בשפה ובסגנון לשוני. "כשאני שומע איך אדם מדבר", אמר פעם הסופר חיים באר, "אני כבר בערך יודע מניין הוא בא". כך במידה רבה כולנו.   משלב, אוצר מילים והמקצב בשפה בכתיבת אוטוביוגרפיה חשוב להעביר …

Read more