Daily Archives: מאי 31, 2020

ספר אישי - ספר משפחה - ספר על החיים של שני ההורים

ספר מתנה להורים מבוגרים

ספר משפחה – סיפור חיים – ספר אישי מתי כדאי ספר על החיים היא מתנה להורים. על פי ניסיוני יום הולדת 70 הוא הזמן הטוב ביותר לספר כזה. עבודה על ספר סיפור חיים פירושו תהליך. איסוף חומר, פשפוש במגירות הישנות, תשאול, ראיונות, בירור תמונות. צריך גם לאתר בני משפחה שיכולים לספר עדיין. יש שיחות, תיאומים, …

Read more