Tag Archives: мири литвак

כתיבה כתהליך מרפא - בוחנים את החיים מחדש

כתיבה כתהליך מרפא – לבחון מחדש

מה שמעניין את הספר על חייך שלך מושך ומעניין זה לא מניין האירועים. אלא נקודת המבט שלך עליהם, המבט  האישי שלך. לאסוף את החומרים באמצעות ראיון – תהליך הכתיבה כתהליך מרפא. הראיון ואיסוף החומר – כתיבה כתהליך מרפא תהליך הראיון ואיסוף החומר נותנים הזדמנות לבחון מחדש את העבר. וגם להרהר בו. אדם מספר לי על …

Read more

ביוגרפיה של המשורר אוסיפ מנדלשטם נכתבה על ידי רעיתו נדז'דה

ביוגרפיה של משורר – הרעייה המצטיינת של הספרות

נדז'דה מנדלשטם על בעלה המשורר אוסיפ – "זכרונות" אוסיפ מנדלשם (1891-1938), משורר דגול ורב עוצמה, לא חי חיים ארוכים. אפילו מקום קבורתו נודע רק במעורפל. בנקודת מעבר האסירים בין המחנות במחוז המזרח הרחוק של הגולג, מעבר לחוג הקוטב. לא רק שלא זכה לביוגרפיה מלומדת בחייו. הוא לא זכה להכרה כלשהי בחייו ונרצח בגלל שיר, כאילו …

Read more