Tag Archives: אהבה

לכתוב סיפור על אהבה, איך עושים את זה? לב טולסטוי

לכתוב סיפור על אהבה, איך עושים את זה?

משפחה איננה אידיליה אנחנו נוטים לראות את מוסד המשפחה באור אידילי, תור גוף אוהב. אך למעשה אין הדבר כך. סכסוכי הורים, קנאת אחים, העדפת ילד זה האו אחר, הורה שנוטש. כל זה קיים. אבל אם רוצים לכתוב סיפור על אהבה, איך עושים את זה? איך להביא לקורא את האהבה והגעגועים שלך לאבא שכבר איננו, לאמא, לאחות …

Read more