Tag Archives: אוטוביוגרפי

ביוגרפי - לכתוב על עצמך או לכתוב על אחרים?

יצירה בעלת אופי ביוגרפי? או פשוט יצירה?

לכתוב על עצמך או לכתוב על אחרים? מה ביוגרפי בכתיבה? "אני טוען שסופרים גדולים מעולם לא המציאו דבר", כותב תומאס מאן באחד ממכתביו, "הם רק מילאו בנפשם ופיתחו את מה שהיה ידוע קודם לכן… אני טוען שיצירתו של טולסטוי נושאת אופי ביוגרפי לכל הפחות באותו מידה כמו זו הזעירה שלי". גם ז'אן רנואר, בנו של …

Read more