Tag Archives: אמא

ספר ביוגרפיה - זיכרון - מתנה לאמא

מתנה לאמא – שאלה של זמן

מתנה לאמא ? איזו מתנה לתת לאמא הפעם? היית רוצה משהו מיוחד, לא שגרתי. מתנה לאמא – הזדמנות לבטא אהבה סיפור חיים, ספר ביוגרפיה זאת לא רק מתנה. הספר מאגד את ההיסטוריה האישית. הוא מספר את פעלים, את הרהורי החיים והדעות. זהו ביטוי עמוק של אהבה והערכה לאמא המבוגרת. עם הזמן האירועים משנים את מקומם …

Read more