Tag Archives: הנצחה וזיכרון לדורות

הנצחה וזיכרון לדורות - ספר דור שני. הסיפור סופר על ידי בני הניצולה. זיכרון.

זיכרונות חוזרים – הנצחה  

ממה עושים ספר? הוא חי אתנו, הוא חי בזיכרון. ספר! ספר הנצחה עם טקסט לא ארוך מדי. כמה תמונות. זיכרונות, כולם, נכנסים לספר הנצחה. עיצוב מכובד וצנוע. ממה עושים ספר? איך להעביר את רחשי הלב, את הכאב למישהו אחר? כל המחשבות נותנות אפשרות לשחזר וגם לחיות במחיצתו, להיזכר שוב. להשלים. מי יספר? אבל צריך חומרים. …

Read more

ספר הנצחה וזיכרון - התמודדות עם אבדן

ספר הנצחה וזיכרון – תהליך של שחרור

  שתי ציפורים ספר הנצחה וזיכרון הוא עוד אחד בשלבי התמודדות עם האבל, עם השכול, עם האובדן. תהליך העבודה ומה שהוא מביא אתו משיגים שתי מטרות. גם להיות עם האדם היקר שאיננו במשך תקופה באופן אינטנסיבי. ושתים, בסופו של דבר מתקבל מוצר בעל משמעות שתורם לעיבוד האבל. הזיכרונות שאתי זה היה מזמן. אבל הוא כל …

Read more

הנצחה וזיכרון לדורות - ספר דור שני

זיכרון דור שני – הנצחה וזיכרון לדורות

להסתכל קדימה "סבתא שלי הייתה ניצולת שואה. היא אף פעם לא סיפרה את סיפורה. שאלנו אותה וניסינו לדובב אותה, אבל היא הייתה החלטית. "אין מה לדבר על זה", היא אמרה. "זה היה, שרדנו וצריך להסתכל קדימה…" כאשר היא הייתה כבר מאוד מבוגרת אמא החליטה שאי אפשר להישאר את זה כך. חייבים לשמר את ההסטוריה שלה. …

Read more

הנצחה וזיכרון לדורות - ספר דור שני. הסיפור סופר על ידי בני הניצולה. זיכרון.

הנצחה וזיכרון לדורות – ספר דור שני

היא לא סיפרה – הנצחה וזיכרון לדורות סבתי הייתה ניצולת שואה. היא אף פעם לא סיפרה את סיפורה, היא לא דיברה על זה. אבל משהו אנחנו בכל זאת יודעים. סבא ידע והוא הזכיר דברים פה ושם. הייתה לה אחות, חברות. אולי לאחרים היא סיפרה יותר. לפנינו היא אף פעם לא נפתחה,  לא פרשה את רגשותיה. …

Read more

הנצחה וזיכרון לדורות - אישה משתטחת על קבר

הנצחה וזיכרון לדורות – תהליך מרפא

לקראת יום הזיכרון – הכובד מציף זה קרה כבר מזמן, אבל הוא כל הזמן אתי. שוק האובדן, השבעה, תקופת האבל. אנשים באים לנחם, הם עוזרים, אחר כך הם הולכים לחייהם, אבל אתי הוא נשאר, הזיכרון נמצא, כל הזמן, וככל שיום הזיכרון מתקרב, הוא מעיב יותר והציפייה מציפה בכובד. הוא כל הזמן אתי כן, אני חיה …

Read more