Tag Archives: הנצחה

דור שני - לספר את הסיפור של מי שאיננו

סיפור דור שני – סֵפֶר מכלי שני

"אבי היה ניצול שואה. הוא אף פעם לא סיפר את סיפורו. כמה שניסינו לדחוף אותו לספר, הוא לא רצה. הוא היה אדם שמח וחביב. אבל על זה לא רצה לדבר. ניסיתי לעודד אותו שיכתוב את זיכרונותיו. זה עניין אותי. חשבתי שזה חשוב לילדים שלי. אבל זה היה לו קשה מידי כנראה. משהו אנחנו יודעים בכל …

Read more

הנצחה וזיכרון לדורות - ספר דור שני. הסיפור סופר על ידי בני הניצולה. זיכרון.

זיכרונות חוזרים – הנצחה  

ממה עושים ספר? הוא חי אתנו, הוא חי בזיכרון. ספר! ספר הנצחה עם טקסט לא ארוך מדי. כמה תמונות. זיכרונות, כולם, נכנסים לספר הנצחה. עיצוב מכובד וצנוע. ממה עושים ספר? איך להעביר את רחשי הלב, את הכאב למישהו אחר? כל המחשבות נותנות אפשרות לשחזר וגם לחיות במחיצתו, להיזכר שוב. להשלים. מי יספר? אבל צריך חומרים. …

Read more

ספר הנצחה - מסייע לעבד את האבל

ספר הנצחה – הקלה לרחשי הלב

ליצור קשר עם מי שאהב אותו ספר הנצחה זאת עוד דרך להתמודדות עם האבל, עם השכול. וגם הנצחת האדם היקר. תהליך גיבוש התוכן והצורה של הספר מחייה את דמותו של האדם שאיננו. תחילה עלינו לאסוף חומרים. הדבר מצריך פנייה לאנשים שהכירו אותו ואהבו. והרי לא תמיד קל ליצור אתם קשר בכל פעם מחדש. אלה אנשים …

Read more

התמודדות עם המוות בעזרת איסוף סמלים חומריים

התמודדות עם המוות – נלחמים למען החיים

אחר מותו כל פרט גשמי נעשה חשוב אחרי שהאדם איננו כל מה שנשאר ממנו נעשה חשוב. דברים ששרבט בכתב ידו והשאיר אותם במגירה, תמונות כשהיה קטן, כלי נגינה שניגן בו, ספרים שאהב, כלים שהשתמש בהם. וזאת מלבד המחשבנות, הזיכרונות, צליל קולו. אנו חושבים על הפגישות שהיו. אפילו הודעות הטקסט בטלפון שלא היינו מייחסים להן שום …

Read more

התמודדות עם האובדן - מבט חדש

התמודדות עם אובדן – השלמה והנצחה

התמודדות עם האובדן – סיכום התהליך להוציא לאור ספר על מי שכבר איננו זאת  דרך טובה להתמודד עם אובדן. היינו בלוויה, היינו בשבעה, אפילו לאזכרה הלכנו, אבל עבורם, עבור האנשים הקרובים אליו ההתמודדות עם אובדן לא נפסקת לרגע. ספר אישי, ספר שיבטא את האדם שאיננו יתן לאבלים תחושה של פורקן והשלמה. הוא יסכם את תהליך האבל …

Read more