Tag Archives: התמודדות עם האובדן

התמודדות עם האובדן - מבט חדש

התמודדות עם אובדן – השלמה והנצחה

התמודדות עם האובדן – סיכום התהליך להוציא לאור ספר על מי שכבר איננו זאת  דרך טובה להתמודד עם אובדן. היינו בלוויה, היינו בשבעה, אפילו לאזכרה הלכנו, אבל עבורם, עבור האנשים הקרובים אליו ההתמודדות עם אובדן לא נפסקת לרגע. ספר אישי, ספר שיבטא את האדם שאיננו יתן לאבלים תחושה של פורקן והשלמה. הוא יסכם את תהליך האבל …

Read more