Tag Archives: התמודדות עם המוות

התמודדות עם המוות בעזרת איסוף סמלים חומריים

התמודדות עם המוות – נלחמים למען החיים

אחר מותו כל פרט גשמי נעשה חשוב אחרי שהאדם איננו כל מה שנשאר ממנו נעשה חשוב. דברים ששרבט בכתב ידו והשאיר אותם במגירה, תמונות כשהיה קטן, כלי נגינה שניגן בו, ספרים שאהב, כלים שהשתמש בהם. וזאת מלבד המחשבנות, הזיכרונות, צליל קולו. אנו חושבים על הפגישות שהיו. אפילו הודעות הטקסט בטלפון שלא היינו מייחסים להן שום …

Read more

התמודדות עם האובדן - מבט חדש

התמודדות עם אובדן – השלמה והנצחה

התמודדות עם האובדן – סיכום התהליך להוציא לאור ספר על מי שכבר איננו זאת  דרך טובה להתמודד עם אובדן. היינו בלוויה, היינו בשבעה, אפילו לאזכרה הלכנו, אבל עבורם, עבור האנשים הקרובים אליו ההתמודדות עם אובדן לא נפסקת לרגע. ספר אישי, ספר שיבטא את האדם שאיננו יתן לאבלים תחושה של פורקן והשלמה. הוא יסכם את תהליך האבל …

Read more