Tag Archives: טולסטוי

איך כותבים סיפור - טיוטת "מלחמה ושלום" - משולחנו של לב טולסטוי

איך כותבים סיפור – שכתוב ועריכה – בידי אשתו של לב טולסטוי

מתי לכתוב? כתיבה. תיקונים, גרסאות, שכתובים. המון עבודה. בימינו לפחות מהעתקה אנו פטורים. איך כותבים סיפור. לב טולסטוי נהג לכתוב כל בוקר. לאחר זאת, בסביבות השעה שתיים עשרה הוא יצא לטיול רגלי בפארק האחוזה שלו ב"יסנאיה פוליאנה". בסוף המאה ה-19 לא היו מחשבים כמובן. גם מכונות כתיבה מכניות עוד לא נוצרו. טולסטוי כתב. בלילה אשתו …

Read more