Tag Archives: כתיבת ביוגרפיה

למה לשים לב כש כותבים ביוגרפיה

10 טיפים לכתיבת ביוגרפיה על פי מירי ליטווק – סופרת זיכרונות

כמה הנחיות פשוטות, נקודות לכתיבת ביוגרפיה : טיפ מס' 1: אל תחשבו שהחיים שלכם לא מספיק מעניינים לכתיבת ביוגרפיה. טיפ מס' 2: אל תנסו להציג אותם בתור דבר חשוב. הם חשובים גם כך. טיפ מס' 3: אל תנסו לפאר. זה רק גורע. בכתיבת ביוגרפיה היו צנועים ככל שניתן. טיפ מס' 4: אל תתמקדו במה שקרה …

Read more

תחושה משחררת - כתיבת ספר

כתיבת ביוגרפיה – מה להכין?

אתם רוצים להוציא לאור סיפור חיים? ספר ביוגרפיה של בן משפחה מבוגר? איך להתכונן ומה להכין? כתיבת ביוגרפיה וטקסט הספר יכולים להתבסס על שני סוגי מקורות: חומרים כתובים ופגישות תשאול. חומרים כתובים אבא שלכם כתב יומן? שמרתם על ההתכתבות אתו בזמן השהות בחוץ לארץ? אמא הייתה פעילה בארגון התנדבותי וראיינו אותה בעיתונות? היא כתבה מאמרים? …

Read more

אירן נמירובסקי. מה ביוגרפיה ומה אמיתי?

בין ביוגרפיה לדמיון – פרטים אישיים בספרות של אירן נמירובסקי

ביוגרפיה – מה אמיתי בסיפור? קוראים רבים מייחסים לפרטים בספר, רומן או נובלה, משמעות אוטוביוגרפית. "זאת הביוגרפיה שלו", אנחנו אומרים לעצמנו. הסיפור קולח ונשמע כל כך אמיתי עד שחושבים שהוא נכתב בדיוק על פי אירועים אמיתיים. הסוף של "זבובי הסתיו" מאת אירן נמירובסקי בשנת 1931 יצא לאור ספרה של אירן נמירובסקי "זבובי הסתיו". מבקרים רבים …

Read more

ביוגרפיה של המשורר אוסיפ מנדלשטם נכתבה על ידי רעיתו נדז'דה

ביוגרפיה של משורר – הרעייה המצטיינת של הספרות

נדז'דה מנדלשטם על בעלה המשורר אוסיפ – "זכרונות" אוסיפ מנדלשם (1891-1938), משורר דגול ורב עוצמה, לא חי חיים ארוכים. אפילו מקום קבורתו נודע רק במעורפל. בנקודת מעבר האסירים בין המחנות במחוז המזרח הרחוק של הגולג, מעבר לחוג הקוטב. לא רק שלא זכה לביוגרפיה מלומדת בחייו. הוא לא זכה להכרה כלשהי בחייו ונרצח בגלל שיר, כאילו …

Read more

לכתוב אוטוביוגרפיה

איך לכתוב סיפור – "לא להאכיל בכפית"

ספרות טובה נכתבת עבור קורא פעיל איך לכתוב סיפור באיכות טובה? ספרות טובה נכתבת עבור קורא פעיל. כאשר הקורא הפעיל קורא את הטקסט, הוא עובר תהליך, הוא מגלה משהו על עצמו. הקורא הפעיל בונה את עולמו מחדש יחד עם הקריאה. טקסט כזה הוא טקסט טוב: הקורא הפעיל חווה, מרגיש וחושב. קורא סביל מקבל את הכל …

Read more