Tag Archives: מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה

מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה - איך להעביר את דרך הביטוי האישית?

מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה ? –  מדיבור לשפה כתובה

  מה מעניין בביוגרפיה שלי? אני סתם בן אדם, לא שונה מאחרים… אותנתיות – השפה האישית מה שהופך הביוגרפיה שלך לספר מעניין הוא הקול האישי שלך. מה שמעניין זאת הדרך המיוחדת לך להתייחס לאירועי חייך. האותנטיות! אותנתיות היא לא האירועים שקרו דווקא לך. אותנתיות היא דרך הסיפור האישית שלך. היא שפת הביטוי שלך. אם אינך …

Read more

מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה - למצוא את השפה שלך

 מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה – לכתוב בשפה שלי…

בין דיבור לכתיבה – מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה "לדבר מול אנשים? אין לי בעיה. זה זורם לבד. אבל לכתוב…", הודתה בפני שירה, בעלת חברה לייעוץ עסקי. את יודעת מה את רוצה לכתוב, אבל זה לא זורם. למה? מה הבעיה? הרי את "שוחה בחומר" והסברת את כל זה בעל פה הרבה פעמים… "בדיבור זה אחרת…" אולי …

Read more

מה חשוב בכתיבת ביוגראפיה - גם השפה היא חשובה

מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה – חשיבות השפה

מה חשוב בכתיבת ביוראפיה – איך מסופרת העלילה? בין אם אתם כותבים ביוגרפיה או רומן, הרבה אנשים חושבים שבסיפור טוב חשובה העלילה, מה קורה. אבל האמת היא שהסיפור הוא טוב כאשר העלילה מסופרת היטב. הסטרוקטורה והטקסטורה בקווים כלליים בכתיבת סיפור, רומן או ביוגראפיה יש שני היבטים עיקריים: סְטְרוּקְטוּרָה וטֶקְסְטוּרה. סטרוּקטוּרה היא מבנה המסופר, התפתחות העלילה. …

Read more

ניקולאי גוגל - להניח ולחזור שוב. מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה?

 מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה?

 מה חשוב בכתיבת ביוגרפיה? ביקורת עצמית! בכתיבת ביוגרפיה חשוב לזכור שלא כל מה שזורם לנו בראש צריך להיכנס לתוך הטקסט הסופי. ביקורת עצמית חדה, אכזרית ובלתי מתפשרת היא אחד מכלי העבודה החשובים של האמן. אם אתם "מחפפים", בשונה מתחומים אחרים בהם אולי זה יכול לעבוד, כאן זה לא יביא אתכם רחוק. ביקורת עצמית – לא …

Read more