ביוגרפיה מעניינת - היא תמיד של אדם מעניין?

ביוגרפיה של איש מעשה

ביוגרפיה של איש עסקים? איש ציבור? בעל מקצוע המוביל התחומו? זה תמיד ממעניין?

לא בטוח.

היש קשר בין מה שבעל הסיפור עשה לבין העניין שיש בספר? איש שעשה דברים חשובים בוודאי מעניין יהיה לקרוא את הספר ביוגרפיה שלו – כיצד עשה את כל זה?

נדמה שכן. אבל לא תמיד זה נכון.

ביוגרפיה של אדם בעל הישגים

יש שעשו רבות, אבל לא זוכרים.

יש שעשו דברים חשובים, אבל לא יודעים לספר.

יש שפעלו במרץ ופרצו דרך, אך הפרטים נשכחו מהם. הם זוכרים רק את התוצאה.

המעשה והדרך

הפועלים למען הכלל היו מרוכזים במעשה. לא במה שהביא אותם לעשייה. לעתים הם ממעטים לספר על התלבטויות, מכשולים וקשיים. הם הולכים בתווה שתוו לעצמם, הישר לתוצאה.

לעומת זאת הפרטים, הקשיים, הזיכרונות וההתלבטויות נחוצים לסיפור. הם חשובים כדי ליצור ספר מעניין ומושך לקריאה.

מעשים חשובים כנגד מחשבות חשובות

כדי לעשות דברים צריך לחשוב. כמובן. אבל לא יותר מדי. לא להפליג בהרהורים ופרשנויות.

בעוד שבחינה של תהליכים, הרהורים ומחלוקות מזינים את הסיפור וגורמים לו להעמיק. בלעדיהם אין ספר ביוגרפיה טוב ומעניין.

לכן קורה לפעמים שספר ביוגרפיה של אדם שעשה רבות למען הכלל יוצא לאו דווקא מעניין.

לא פחות חשוב כיצד הוא כתוב. יש בו תיאורים ממחישים? יש בו גילוי לב? המתח בנוי היטב? השפה זורמת בטבעיות? הוא נגיש? קומוניקטיבי?

לפגישה ראשונה חינם צרו קשר