חומרים לספר - ממה מתחילים ספר ביוגרפיה

ממה מתחילים ספר ביוגרפיה או ספר זיכרונות?

באילו חומרים אפשר להשתמש? ממה מתחילים ספר ביוגרפיה ?

ספר ביוגרפיה או זיכרונות יכול להתבסס על שני סוגי מקורות: חומרים כתובים ופגישות תשאול וראיון.

אבא שלכם כתב יומן? שמרתם על ההתכתבות אתו בזמן הלימודים שלכם בחוץ לארץ? אמא הייתה פעילה בארגון כלשהו וראיינו אותו בעיתונות? כתבו עליה בספרי הארגון?

ממה מתחילים ספר ביוגרפיה או ספר זיכרונות?

את כל זה כדאי לאסוף לפני שמתחילים לעבוד על ספר ביוגרפיה או ספר זיכרונות. דבר ראשון: כדאי להכין רשימה מה יש ומה אפשר עוד להשיג. נסו להיזכר. חשפו. שאלו את האחים, את בני המשפחה הרחוקים יותר. יש לכם קרובים בחוץ לארץ? – שאלו גם אותם.

אם אין חומרים כאלה או יש מעט מהם, כדאי לחשוב מי יספר. מי בא בחשבון? מי ירצה? מי יהיה מספר טוב? – הבנים? האחים? החברים הטובים? בני משפחה רחוקים? קולגות? גם את הרשימה הזאת כדאי להעלות על הכתב.

אחרי שחשבתם על הדמויות שיקחו חלק בפרויקט הספר כדאי לברר אם אותם אנשים ירצו לספר, ירצו להתראיין. האם הם זוכרים? אם מדובר באנשים מבוגרים תחשבו אם יהיו מסוגלים לשבת ולספר ברצף לאורך זמן.

ממה מתחילים ספר ביוגרפיה או ספר זיכרונות? מכאן אפשר להתחיל.

העבודה על ספר ביוגרפיה או ספר זיכרונות מתחילה מכאן.

איסוף חומרים כתובים, פיענוח, קריאה. פגישות עם אנשים, שיחות, שאלות.

לפגישת בירור והכרונת צרו קשר