ספר ביוגרפיה או ממואר ? במה זה שונה ?

מה זה ממואר ? מה הבדל בין ממואר לספר ביוגרפיה ? לספר זיכרונות ?

מילים חדשות ומשונות מאכלסות את העברית של ימינו. מה זה ממואר ? מה הבדל בין ממאור לבין ספר ביוגרפיה ? בין ממואר לספר זיכרונות ? לרשימות זיכרון?

מניין זה בא?

מקור המילה ממואר הוא צרפתי. היא מציינת מספר דברים. זיכרון, רשימה, מסמך המוגש במסגרת לימודים אקדמיים. אך גם רשימת זיכרונות, ספר, רשימות לא מסודרות של דברים מן העבר. כמו מילים רבות ממקור צרפתי המילה ממואר הושאלה מן הצרפתית לאנגלית. פירושה בהשאלה באנגלית היא בעצם רשימות ביוגרפית. דברים שאדם מעלה מזיכרונות ורושם. לאו דווקא בסדר כרונולוגי. זה הכל. אין מקום להרגיש חוסר ביטחון.

מה ההבדל בין ממואר לספר ביוגרפיה?

ספר ביוגרפיה מעלה בדרך כלל רצף חיים של אדם על פי סדר כרונולוגי. לעומת זאת, ממואר ובפשוטות בעברית, רשימת זיכרונות או ספר זיכרונות, יכול להעלות רק חלקים מסוימים. הוא יכולה להעמיק באחדים ולהימנע מן האחרים. ממואר יכול להיות מוקדש לנושא מסוים. הוא יכול להכיל מבט על תקופה ואף להתרכז באירוע משמעותי אחד בחייו של הדובר.

מה "אין" ומה "אוט"?

המושג ממואר הוא גם מעין מס לאופנה. שימוש במושג לועזי בפי דובר עברית נותן לו טעם של אקזוטיות, של חוץ לארץ, של האוניברסיטאות האמריקאיות הגדולות. הוא מעניק למשתמש תחושת השתייכות לאליטה. אין ספק, נעים להשתייך אליה ונעימה האשליה גם אם לא משתייכים אליה באמת.  

לפרטים נוספים וקביעת פגישת תיאום ציפיות צרו קשר