Daily Archives: מאי 23, 2021

נושאים מעניינים לכתיבה

איפה לחפש נושאים מעניינים לכתיבה?

נושאים מעניינים לכתיבה? למעשה בבסיס כל סיפורים המסופרים בעולם יש סביב מספר נושאים מוגבל. מה שמשתנה זה הרקע, הנסיות, התקופות. מה שיוצר את השוני הגדול הוא כיצד הסיפור מסופר. מאיזו זווית ונקודת מבט? באיזה קצב ושפה? ואילו שאלות מעורר? זווית ראייה מעניינת לזווית ממנה אתם רואים את הנושא היא מאוד חשובה. לא משנה על מה …

Read more