Daily Archives: מאי 30, 2021

ספר זיכרונות

לדלות מסיפורי העבר – ספר זיכרונות

פגישה ראשונה. איש חדש. משפחה חדשה. יחסים חדשים. רוצים להוציא לאור ספר זיכרונות . מה יעשה את זה מעניין, טוב? האם הדובר צריך להיות מיוחד? נחמד ותקשורתי? ואולי הוא צריך רק לדעת לספר? או להיפך, צריך להיות אחד שמתבונן ושתקן? מה יגרום לכך שהזיכרונות יופיעו בתוך ספר זיכרונות בחיות ויעוררו רגשות, מחשבות? שאפשר יהיה להעביר …

Read more