Category Archives: מאמרים

קטגוריה למאמרים בלבד – מיועד להפריד בין ספרים למאמרים

ספר אישי בהזמנה מבוגרים

ספר אישי בהזמנה – הזדככות

למה ספר? – ספר אישי בהזמנה – סיבות אנשים רוצים להוציא לאור ספר אישי בהזמנה מסיבות שונות. יש שחושבים על הילדים והנכדים: "החיים שלהם שונים כל כך שהם מתקשים לדמיין את מה שאנחנו עברנו. חשוב שידעו, בין אם הם רוצים לדעת את זה עכשיו בין ירצו בעתיד. הרי אנחנו לא נהיה כדי לספר להם". יש …

Read more

כתיבת סיפור חיים

כתיבת סיפור חיים – איך להתחיל?

איך לתעד חיים של בן משפחה מבוגר לצורך כתיבת סיפור חיים רוצים לתעד את החיים של מישהו מהמשפחה? סבא ? סבתא ? הורים? אבל הם כבר זקנים. אין להם כוח. קשה לבם לשבת ולדבר ברצף. לא תמיד הם רוצים לספר ולפעמים בכלל מעדיפים לשכוח את כל הסיפורים הלא קלים. אז מה עושים בדיוק? כדי לאסוף …

Read more

נושאים מעניינים לכתיבה

10 טיפים לכתיבת ספר אישי

כמה טיפים לכתיבה של ספר אישי על החיים שלך

ספר זיכרונות

לדלות מסיפורי העבר – ספר זיכרונות

פגישה ראשונה. איש חדש. משפחה חדשה. יחסים חדשים. רוצים להוציא לאור ספר זיכרונות . מה יעשה את זה מעניין, טוב? האם הדובר צריך להיות מיוחד? נחמד ותקשורתי? ואולי הוא צריך רק לדעת לספר? או להיפך, צריך להיות אחד שמתבונן ושתקן? מה יגרום לכך שהזיכרונות יופיעו בתוך ספר זיכרונות בחיות ויעוררו רגשות, מחשבות? שאפשר יהיה להעביר …

Read more

נושאים מעניינים לכתיבה

איפה לחפש נושאים מעניינים לכתיבה?

נושאים מעניינים לכתיבה? למעשה בבסיס כל סיפורים המסופרים בעולם יש סביב מספר נושאים מוגבל. מה שמשתנה זה הרקע, הנסיות, התקופות. מה שיוצר את השוני הגדול הוא כיצד הסיפור מסופר. מאיזו זווית ונקודת מבט? באיזה קצב ושפה? ואילו שאלות מעורר? זווית ראייה מעניינת לזווית ממנה אתם רואים את הנושא היא מאוד חשובה. לא משנה על מה …

Read more

תהליכי כתיבה – ספר אישי

הסיפור רודף אותך לפני תהליך כתיבה , זה מכרסם מבפנים ובא בחלום. ועוד סימן: רוצים לספר, עוד ועוד. לעוד מישהו, לא משנה למי. עוד לא מדברים על כתיבה. אנשים מספרים אותו סיפור עוד פעם ועוד פעם. זה לא משום שהם סניליים או ואבדו את השפיות. זה לא מפני שאין להם זיכרון. פשוט, הסיפור רודף אותם. …

Read more

ספר זיכרון - מתנה מיוחדת

ספר – מתנה מיוחדת וגם זיכרון לדורות

מתנה מיוחדת רוצים לתת לאבא שלכם מתנה מיוחדת? לא משהו רגיל. לא משהו שכבר עשיתם אלף פעמים? ספר. ספר אישי. על החיים שלו. זה רעיון טוב. זה פתרון מוצלח. ספר אישי – הוא יאהב? איך יודעים שזה מה שהוא צריך, שזה ישמח אותו? כי יש גיל שמתחילים להביט לאחור. שעושים סיכומים ומעריכים מחדש. איך יודעים …

Read more

ספר אישי במתנה - איך עושים את זה

ספר אישי במתנה – ספר לאיש מעשה

ספר אישי לאיש חשוב לכתוב ספר אישי זה לאו דווקא ספר ביוגרפיה או סיפור חיים שמתאר את מהלך החיים מן הילדות ועד הזקנה. ברצונכם לתת מתנה לאדם יקר ומעניין שאתם אוהבים? – ספר אישי על חייו זה רעיון מצוין. אם האיש הצטיין בעשייה ציבורית או חברתית הספר ירכז את פעילותו. איך לעשות שהספר יהיה מעניין …

Read more

מיומנים ורשימות לספר מרתק

מיומן ומכתבים לספר מרתק

אמא שלכם כתבה יומן? מצאתם מכתבים ישנים בבוידעם כשפיניתם את הדירה של הסבתא? איך לעשות ממכתבים ישנים ספר אישי, ספר מרתק .   כמה רעיונות: נסו לבנות את הסיפור. מי כותב למי? מה קרה אחרי מה? זה חיוני לספר שלכם – ספר מרתק מקמו את הסיפורים בהקשר של התקופה. בדקו. למדו. דפדפו קצת בספרי היסטוריה. …

Read more

סיפור חיים - לשמר את העבר

ספר זיכרונות – לשמר את הזיכרון

פגישה, ספר זיכרונות – במה זה תלוי? אני הולכת לפגישה ראשונה. לקוח חדש. משפחה חדשה שרוצה להוציא לאור ספר זיכרונות. מה מבטיח שזה יהיה מעניין, שזה יהיה טוב? האם הבן אדם צריך להיות מיוחדן? ואולי הוא צריך רק לדעת לספר? או להיפך, צריך להיות אחד שמתבונן ואולי דווקא שתקן? מה יגרום לכך שהזיכרונות ישמרו היטב? …

Read more