מה זה ממואר ? מה הבדל בין ממואר לספר ביוגרפיה ? לספר זיכרונות ?

מה זה ממואר ? מילים חדשות ומשונות מאכלסות את העברית של ימינו. מהו ההבדל בינו לבין ספר ביוגרפיה ? לספר זיכרונות ? לרשימות זיכרון? או סיפור חיים?    מניין זה בא? מקור המילה ממואר הוא צרפתי. היא מציינת מספר דברים. זיכרון, רשימה, מסמך המוגש במסגרת לימודים אקדמיים. אך גם רשימת זיכרונות, ספר, רשימות לא מסודרות […]

נגישות