שפה מדוברת ושפה כתובה – מה ההבדל?

  האותנטיות שבסיפור אחד המאפיינים שהופכים את הספר שלך למעניין הוא האותנטיות. הקול האישי שלך – זה מה שמעניין. כשאומרים  קול אישי – אין הכוונה לאירועים שקרו דווקא לך. בקול האישי יש כוונה לאופן בו האירועים מסופרים. זאת השפה שלך. כן! "כשאני שומע איך אדם מדבר", אמר הסופר חיים באר, "אני כבר בערך יודע מניין […]

נגישות